Noodplan voor zzp-sector Amsterdam

Amsterdam moet in actie komen voor haar tachtigduizend zzp’ers. Dat vinden raadsleden Hülya Kat en Yassmine el Ksaihi samen met commissielid uit West Sarah Berckenkamp. Zij komen daarom met tien voorstellen voor de zzp branche waaronder het extra inzetten van zzp’ers bij de gemeente, het niet terugtrekken van steunmaatregelen bij het halen van extra omzet en de gemeente moet in gesprek met de verschillende branches in de stad zzp’ers snel aan een baan te helpen. Yassmine el Ksaihi: “De zzp-sector in Amsterdam is heel groot, en voor veel van hen is het werk bijna helemaal opgedroogd. Van werk naar werk gaan is het beste voor ondernemers én de stad. De gemeente moet nu aan de slag om te voorkomen dat een groot deel van hen in de bijstand belandt.”

Tachtigduizend

Amsterdam is de stad met het grootste aandeel zzp’ers in Nederland. Ruim 80.000 mensen zijn actief als zelfstandig ondernemer in de horeca, kunst- en cultuursector of de taxibranche. De gevolgen van de coronamaatregelen voor zzp’ers in Amsterdam zijn dan ook immens. Voor een deel van hen is het nog mogelijk om vanuit huis te werken, maar er is ook een groot aantal zzp’ers bij wie het werk en dus ook het inkomen volledig is verdwenen. Raadslid Hülya Kat: “Het is een ontzettend lastige periode, maar er liggen kansen in de stad of het nou om nieuwe opdrachten gaat vanuit de gemeente of het creatief gebruiken van de openbare ruimte. In samenwerking met de gemeente kunnen hopelijk veel zzp’ers hun bedrijf voortzetten.”

Tijdelijk ander werk

Zzp’ers hebben jarenlang hun bedrijf opgebouwd qua netwerk, specialisatie, opleiding en zullen niet graag alle ervaring die ze hebben opgedaan vaarwel willen zeggen. Maar om deze coronacrisis te overbruggen zijn veel zzp’ers ook bereid om tijdelijk ander werk te doen. Het is nu zaak om het werk en de zzp’er met elkaar te verbinden, de gebruikelijke route om aan opdrachten te komen is voor veel zzp’ers verdwenen. Sarah Berckenkamp: “Zzp’ers zijn ondernemend, vindingrijk en gewend aan flexibiliteit en onzekerheid. Door nu opdrachten te creëren houd je de mensen aan het werk en zorg je dat een grote groep Nederlanders een inkomen krijgt.”

De fractie van D66 Amsterdam komt daarom met de volgende voorstellen: 

  1. Huur zzp’ers in voor taken die de gemeente verplicht is uit te voeren en waarvan de uitvoering door de huidige crisissituatie onder druk komt te staan. Breng eerst in kaart om welke taken dit gaat en maak de mogelijkheid om tijdelijk deze werkzaamheden te verrichten bekend onder zzp’ers. Benut daarvoor het contact met zzp’ers rondom de TOZO-aanvraag. Bied alleen werkzaamheden aan waarvan evident is dat zij in verband met de coronacrisis een tijdelijk karakter hebben. Werk achterstanden weg, bijvoorbeeld voor vergunningaanvragen, met een incidentele impuls van zzp’ers.
  2. Haal opdrachten naar voren waarvan de verwachting is dat die toch al door zzp’ers zouden worden uitgevoerd en die in de huidige situatie ook kunnen worden uitgevoerd. Doe dit alleen in sectoren waar evident is dat men op grote schaal opdrachten mist als gevolg van de crisis – dit zijn onder andere de horeca, kunst, cultuursector, de taxibranche en de overheid.
  3. Amsterdam hoeft steunmaatregelen voor zzp’ers niet in te trekken wanneer zij in staat zijn omzet te draaien. Op die manier wordt het ondernemerschap van zzp’ers die nieuwe (tijdelijke) manieren vinden om omzet te draaien beloond.
  4. Breng de loopbaanmobiliteit van zzp’ers in kaart. Ga na welke talenten nu onbenut blijven. Ga na welke vaardigheden door grote groepen zzp’ers kunnen worden ontwikkeld om andere (tijdelijke) werkzaamheden te kunnen verrichten. Ga onder andere in gesprek met de ICT-sector in Amsterdam. Begeleid zzp’ers zo naar omscholing en bijscholing. Begeleid zzp’ers ook naar scholing die nodig is na de crisis weer meteen in de eigen branche aan de slag te kunnen.
  5. De gemeente treedt in overleg met brancheverenigingen of belangenvereniging met veel zzp’ers (bijvoorbeeld de Kunstenbond), de kleinkunstsector, en verhuurders over de benodigde coulance t.a.v. van de huur van ruimtes als kantoren en repetitieruimtes.
  6. Ga bij gemeentelijke inkoop na of opdrachten tijdelijk extra kunnen worden opgeknipt zodat ook (samenwerkende) zzp’ers zich ervoor kunnen inschrijven. Geef zzp’ers zoveel mogelijk kansen om zich in te schrijven.
  7. Veel zzp’ers kunnen nog werken maar alleen op afstand. Dat vergt vaak technische aanpassingen en geeft gezondheidsrisico’s. Open een informatiepunt “ondernemen op afstand” en voorzie op die manier zzp’ers van advies om werkzaamheden op afstand te kunnen verrichten en daarbij gezondheidsrisico’s te beperken.
  8. Ga na waar leegstaande openbare ruimte tijdelijk kan worden benut voor zzp’ers die door gebruik van die ruimte (een gedeelte van hun gebruikelijke) omzet kunnen draaien. Dit mag ten koste gaan van de auto.
  9. Benut de contacten van de Werkkoepel om zzp’ers te begeleiden naar (tijdelijk) ander werk, en werk daarbij samen met de stadsdelen. Veel werkgevers zullen nu ook tijdelijke opdrachten hebben, breng deze in kaart en maak een database van zzp’ers die hun diensten tijdelijk aanbieden.
  10. Maak de aanvraag voor steunmaatregelen zo gemakkelijk mogelijk door geen onnodige informatie op te vragen.
Auteur: Michiel Ypenburg
Gepubliceerd op: woensdag 22 juli 2020

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!